ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

تعریف ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

ضمایر ملکی یا Possessive Pronouns ضمایری هستند که مالکیت را نشان می دهند. صفات ملکی یا possessive adjectives نیز همین وظیفه را به شکلی دیگر در جمله انجام می دهند.

صفت ملکی ضمیر  ملکی ضمایر فاعلی
My Mine I
Your Yours You
His His He
Her Hers She
Its Its It
Our Ours We
Their Theirs They

چند مثال از ضمایر ملکی

Those are my Converse sneakers. They are not your Converse sneakers.

جمله بالا را با استفاده از ضمیر ملکی در پایین ببینید.

Those are my Converse sneakers. They are not yours.

—–

I didn’t have my textbook for English class, so Brian lent me his textbook.

جمله بالا را با استفاده از ضمیر ملکی در پایین ببینید.

I didn’t have my textbook for English class, so Brian lent me his.

—–

Your travel plans sound just as exciting as my travel plans!

جمله بالا را با استفاده از ضمیر ملکی در پایین ببینید.

Your travel plans sound just as exciting as mine!

صفات ملکی: صفات ملکی کلماتی هستند که در کنار اسم قرار می گیرند و مالکیت آن را نشان می دهند.

I am looking for my pen

(من به دنبال خودکارم می گردم.)

ضمایر ملکی: ضمایر ملکی کلماتی هستند که به جای اسم می نشینند و مالکیت آن را نشان می دهند.

 My mum has also got a hat. Look! The dog is wearing hers.

(مادرم هم یک کلاه دارد. نگاه کن! سگ مال او را پوشیده.)

نکته: در صورتی که بخواهید اسم را با یک ضمیر جاگیزین کنید نمی توانید از صفات ملکی استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

I own this book. This book is my.

در صورتیکه بخواهید به جای واژه از یک ضمیر استفاده کنید باید از ضمایر ملکی مناسب استفاده کنید. پس توجه داشته باشید که صفت ملکی هنواره پیش از یک اسم قرار خواهد گرفت و تعداد و شخص آن با توجه به مالک آن اسم مشخص می شود. قوانین نسبت دادن این صفت ها شباهت زیادی با صفات عادی دارد که در بخش های بعد در رابطه با نحوه استفاده از آنها به طور مشروح صحبت خواهیم کرد.

برای درک مطلب ویدئو زیر را مشاهده فرمایید.

چاپ نوشته
  • شهریار ت
  • هیچ
  • 1,194 بازدید
  • 28 دی 97
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0