ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

توضیح

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی مانند دیگر ضمایر کاربرد بسیاری دارند، reflexive pronouns و ضمایر انعکاسی معمولا به عنوان مفعول در جمله استفاده می شوند . در زیر ما انواع ضمایر انعکاسی را ذکر می کنیم.

ترجمه ضمایر انعکاسی ضمایر فاعلی
خودم  

myself

I
خودت  

yourself

YOU
خودش (مذکر)  

himself

HE
خودش (مونث)  

herself

SHE
خودش  

itself

IT
خودمان  

ourselves

WE
خودتان  

yourselves

YOU
خودشان  

themselves

THEY

کاربردهای ضمایر انعکاسی :

ضمایر انعکاسی برای فاعل و مفعول 
این کاربرد ضمیرهای انعکاسی برای این است که مشخص شود دقیقا در مورد چه شخصی/چیزی صحبت می شود.

Tom blamed himself for the failure of his son in the exam.

تام خودش را برای قبول نشدن پسرش در امتحان مقصر می داند.

در این مثال همانطور که می بینید فاعل (TOM) و مفعول (himself) هر دو در مورد TOM هستند.

با تغییر مثال بالا معنای جمله هم عوض می شود.

Tom blamed him for the failure of his son in the exam.

جمله بالا این مفهوم را منتقل می کند که تام شخصی دیگر (مذکر) را برای قبول نشدن پسرش در امتحان مقصر میداند.

She accidentally cut herself while she was chopping the vegetables.

او به طور اتفاقی دستش را هنگام خرد کردن سبزیجات برید.

استفاده از این ضمایر برای تاکید:
بسیاری اوقات ضمایر انعکاسی برای تاکید بکار می رود که در این کاربرد به آنها intensive pronouns گفته می شود. علاوه بر این در این کاربرد حذف این ضمایر انعکاسی معنی جمله را تغییر نمی دهد.

چند مثال:

farhad sent the letter himself.

فرهاد خودش نامه را فرستاد.

The author signed the book for me herself!

نویسنده خودش کتاب را برای من امضا کرد!

ضمایر انعکاسی برای حروف اضافه
گاهی اوقات از این ضمایر برای فاعل حروف اضافه نیز استفاده می شود:

He made a cup of coffee for himself.

او برای خودش یک فنجان قهوه درست کرد.

She was talking to herself.

او داشت با خودش صحبت می کرد.

نکته: هنگامی که از حرف اضافه by قبل از یک ضمیر انعکاسی استفاده می شود آنها با هم به معنای به تنهایی می باشند.

The children washed the car by themselves.

بچه ها ماشین را به تنهایی شستند.

Frank learned 11 languages by himself.

برای درک بهتر ویدئو زیر را مشاهده بفرمایید.

چاپ نوشته
  • شهریار ت
  • هیچ
  • 642 بازدید
  • 30 دی 97
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0