اسامی ملکی در زبان انگلیسی

قوانین اسامی ملکی
شکل عمومی ساختن اسامی ملکی بسیار ساده است، گرچه ممکن است در ابتدا کمی نامفهوم به نظر برسد. در زبان فارسی برای ساختن حالت مالکی برای اسامی به انتهای آن کسره مالکیت اضافه می کنیم. در انگلیسی نیز قواعد ساختن اسامی مالکیت کمی متفاوت است.

نکته: جایگاه اسم مالک در زبان فارسی عموما بعد از اسم مملوک است. در انگلیسی این جایگاه برعکس است. در ساختن اسامی ملکی این یکی از اشتباهات بسیار رایج فارسی زبانان است. همچنین توجه داشته باشید که در زبان فارسی پسوند به اسم مملوک اضافه می شود ولی در انگلیسی این کار برای اسم مالک انجام خواهد گرفت.

قاعده عمومی: برای نشان دادن مالکیت یک اسم بر دیگری به اسم مالک پسوند ” s’ ” را اضافه کنید.

به مثال های زیر توجه کنید:

the car of John = John’s car

ماشینِ جان

the room of the girls = the girls’ room

اتاقِ دخترها

clothes for men = men’s clothes

لباسِ مردان

استثنا: اگر اسم شما در حال حاضر یک پسوند s- برای جمع بستن دارد،دیگر به آن پسوند s- مالکیت را اضافه نمی کنیم و به اضافه کردن اپوستروف ” ’ ” به اسم بسنده می کنیم.

به مثال های زیر توجه کنید:

Thomas’s book or Thomas’ book

کتابِ توماس

James’s shop or James’ shop

فروشگاهِ جیمز

the Smiths’s house or the Smiths’ house

خانهِ اسمیتز

نکته: اسامی که بدون پسوند s- جمع بسته می شوند از قائده عمومی تبعیت می کنند.

به مثال های زیر توجه کنید:

Children’s homework

تکالیفِ بچه ها

fish’s bowls

تنگِ ماهی

octopus’s tentacles

شاخک های هشت پا

 

نکته: اگر s در آخر اسم، s جمع نباشد از قاعده عمومی تبعیت خواهد شد.

به مثالهای زیر توجه کنید:

Charles’s sneakers

کتونی های چارلز

Bess’s dresses

لباس های بس

bus’s tires

لاستیک های اتوبئس

نکات اضافه
اگر دو نفر با هم مالک چیزی باشند پسوند به اسم نفر دوم (بر حسب ترتیب اشاره) اضافه می شود.

Joe and Mary’s car is new. (ماشین جو و ماری جدید است.)

اگر دو نفر هر یک به صورت جدا مالک چیزی باشند هر دو اسم پسوند مالکیت میگیرند:

Laurie’s and Megan’s nails are painted the same color. (ناخن های لاری و مگان به یک رنگ، رنگ شده.)

برای درک بهتر مطلب ویدئو زیر را مشاهده کنید.

چاپ نوشته
  • شهریار ت
  • هیچ
  • 670 بازدید
  • 23 دی 97
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0